logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken


Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Projecten

Stromend water in Drenthe

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal

portret Viktor
        Schauberger
Wij geven op onregelmatige tijden een nieuwsbrief uit. Wilt u die ook ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar nieuwsbrief(at)implosie.nl  met als onderwerp "nieuwsbrief".  Reeds verstuurde nieuwsbrieven vindt u in het archief.

Er is een nieuw Nederlands boek over Viktor Schauberger, geschreven door Reinout Guépin: "Eenoog in het land van de blinden". 420 blz.
Het boek is te koop via o.a. Merlijn boekhandel voor € 29,90.
De Engelse vertaling is er te koop voor € 24,50

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Dit is de website van de Stichting Natuur- en Implosietechnieken, opgericht in april 2006 met als doel het bestuderen en bekendmaken van het werk van de Oostenrijkse boswachter, natuurvorser, uitvinder en theoreticus Viktor Schauberger.
(In 2015 is de stichting ontbonden en bestaat als rechtspersoon niet meer. Deze website is gehandhaafd om de info in het Nederlands beschikbaar te houden.)

Wat is de eerste voorwaarde voor het leven op onze planeet? Juist: water. Het is overal in en om ons aanwezig, als verbinder en transporteur. Geen andere stof is tot zoveel verschillende verbindingen en oplossingen in staat! Desondanks is het waarschijnlijk de minst begrepen stof op aarde. Ziener, onderzoeker en uitvinder Viktor Schauberger (1885-1958) bracht hier verandering in. Hij deed talrijke ontdekkingen en uitvindingen, die ons dichter bij de ontsluiering van het mysterie ‘water’ brengen. Op deze ontdekkingen baseerde hij de contouren van een volstrekt nieuwe techniek, die hij ‘implosie-techniek’ noemde.

voorkant omslag
              "Levend Water"
Een nieuw Nederlands boek over Viktor Schauberger is uitgekomen: Levend Water. 
Stichting Natuur- en Implosietechnieken heeft  de vertaling verzorgd van het boek "Levande Vatnet" van de Zweed Olof Alexandersson. Deze klassieker bevat onder andere een gedetailleerde beschrijving van de houttransportkanalen die Schauberger in de twintiger jaren realiseerde en daarmee alle waterbouwdeskundigen voor raadsels plaatste. Ze begrepen niet dat deze kanaaltjes konden functioneren. In het boek wordt uitgelegd hoe dat wel mogelijk is. Het boek is in de boekhandel te koop. zie ook de literatuurlijst.

In het linkerframe staan "hyperlinks" naar inleidende artikelen 
over het brede werkveld van Viktor Schauberger. Ook vindt u hier enkele vertalingen van de vele teksten waarmee Viktor Schauberger zijn visie wereldkundig maakte.
Op zaterdag 29 november 2008 organiseerden wij in Tiel de tweede  Schauberger-conferentie in Nederland:
Met lezingen van o.a. Roland Steinkönig, Schauberger-expert   Leest u hier een verslag

boekcover "Viktor
              Schauberger"cobbald-boek Ned vertaling
 Het eerste nederlandstalige boek over Viktor Schauberger is 2010 verschenen. Oorspronkelijk geschreven in het Engels door Jane Cobbald, de Engelse importeur van het bronzen tuingereedschap. Stichting Natuur- en Implosietechnieken heeft  meegewerkt aan deze vertaling. Via kopersporen kunt u het boek bestellen

Wij wensen u veel leesplezier.


 
info@implosie.nl
Het schilderij "Conservation of Energy", gemaakt door kunstenares Ursula Rauh beeldt min of meer de energiekringloop uit, zoals Viktor Schauberger zich die voorstelde.

ursula Rauh: conservation of energy  In de visie van Viktor Schauberger is er een actieve uitwisseling van (levens-) energie tussen de aarde en de kosmos. Het water vormt de materiële drager van deze energiestroom.

Aantal bezoekers sinds 20-06-2007:teller