logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

FilmmateriaalHuisgenerator


Steenkool en olie in de bodem, zijn belangrijk voor de natuurlijke productie van gezond water. Uitlaatgassen van kolencentrales zijn kankerverwekkend. De turbines van waterkrachtcentrales vernietigen de kwaliteit van het water, waardoor het landschap wegkwijnt. Een schaarse energiebron maakt burgers en hele naties afhankelijk van een paar monopolisten, en leidt tot oorlog.
Deze observaties waren voor Viktor Schauberger reden genoeg om een huisgenerator te ontwikkelen op water.
De huisgenerator was gebaseerd op het principe van implosie. Daarbij zou men zich het beste een omgekeerde stoommachine kunnen voorstellen. Hierin wordt de expansieve (explosieve) kracht die vrijkomt bij verhitting van water (dampvorming) omgezet in mechanische beweging. Bij de implosiemotor gaat het om volumereductie door de afkoeling van water. Daarbij ontstaat zuiging, die omgezet wordt in mechanische beweging.

principeschets huisgenerator
De implosiemotor bestaat uit een rond waterbassin, met in het midden een holle verticale as. Enkele tientallen centimeters boven het water bevindt zich op deze as een distributiekamer, die via de holle as in verbinding staat met het waterbassin. Op deze distributiekamer zitten horizontaal, schuin naar beneden aflopende ‘kolkbuizen’ gemonteerd. Deze buizen eindigen in een zeer geconcentreerde straal, die zichzelf onder een hoek afzet tegen de geribbelde wand van het waterbassin.
huisgenerator prototype met foto van Viktor Schauberger die zijn vinding bedient.
Boven de distributiekamer zitten op de as een elektromotor, en een dynamo. (bij het prototype op de foto bevindt zich de aftap-as aan de onderzijde)
Om op gang gebracht te worden moeten de kolkbuizen eerst gevuld zijn met water. De elektromotor brengt de roterende beweging op gang. Het water wordt nu naar buiten geslingerd door de kolkbuizen. Daarbij wordt het gedwongen een inwindende kolkbeweging te maken. Deze beweging zorgt ervoor dat het water snel afkoelt (implodeert). Het vacuüm dat daarbij aan de inlaatkant van de buizen ontstaat, zuigt water uit het bassin omhoog de buizen in. Het geconcentreerde, naar buiten geslingerde water, zet zich onder een hoek af tegen de geribbelde wand van het bassin. Dit zorgt voor een continue rotatieaandrijving.
In principe is deze watercirculatie krachtig genoeg om zichzelf in stand te houden. Om echter de weerstand van de dynamo te overwinnen, moet de elektromotor aangeschakeld blijven. Bij voldoende hoog toerental levert de circulatie negen keer meer stroom op, dan door de elektromotor verbruikt wordt. Het water wordt overigens niet verbruikt, maar wel veredelt tot bronwaterkwaliteit.

De werking van deze machine is te danken aan het implosieve effect dat optreedt wanneer water in een kolkbeweging gebracht wordt. Dit effect zou het ‘Schauberger-effect’ genoemd kunnen worden.