logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal


Het belang van Viktor Schauberger’s concepten


Viktor Schauberger zei altijd dat de huidige techniek tegen de principes van de natuur inwerkt. Om een natuurgetrouwe techniek te ontwikkelen zou men andersom moeten leren denken. Niet meer in rechtlijnige actie-reactie modellen, maar in terugkoppelingsmodellen.

De belangrijkste uitgangspunten hiervoor, zijn de volgende Schauberger-grondbeginselen:

  • Alle beweging ontstaat uit spanning tussen twee polen.

  • Alle materie bezit een magnetisch veld waar het uit voortkomt en waarnaar het terug keert.

  • Het type beweging dat materie ondergaat, bepaalt of het verder materialiseert, of dat het terugkeert naar zijn energetische staat.

  • De zwaartekracht bestaat uit een equïlibrium van twee tegengestelde krachten, die manipuleerbaar zijn.

  • Het fysieke deel van de opwaartse kracht bestaat uit moleculen waarin koolstof (C) oververtegenwoordigd is. Het fysieke deel van de zwaartekracht bestaat uit moleculen waarin zuurstof (O) oververtegenwoordigd is.

  • Temperatuur beïnvloedt deze krachten.


De incorporatie van deze grondbeginselen in de wetenschap zou een volstrekt andersoortige techniek opleveren, die niet in tegenspraak is met de natuur. Dit zou ook de sociale orde drastisch veranderen., omdat in plaats van de schaarste-economie een overvloed-economie zou ontstaan.