logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal


Bronwatermachine


Door de kaalkap die in grote gebieden gepleegd werd, droogde de bodem van de bosgronden steeds verder uit. Talrijke bronnen droogden op. Dit had als gevolg dat er steeds minder goed drinkwater beschikbaar was. Het groeiende aantal kankergevallen kon hier volgens Viktor Schauberger niet los van worden gezien.

Goed water, zoals dat uit bronnen hoog in de bergen stroomt, had volgens Viktor Schauberger een volledige cyclus ondergaan: Water uit de zee, en uit natuurlijke bossen verdampt door de warmte van de zon.
 In de atmosfeer vormt deze waterdamp wolken. Onder bepaalde omstandigheden valt regen uit deze wolken. Valt deze regen in bossen, of andere dichtbegroeide oppervlakten, dan dringt het de koele bodem in.
Langzaam zakt het door zijn eigen gewicht naar dieper gelegen aardlagen. In deze aardlagen bevinden zich grote koolstof-depots in de vorm van steenkool, olie, gas en andere mineralen. Onder invloed van aardwarmte, verzadigt het water zich met genoemde koolstoffen (met name koolzuur). Dit gebeurt onder uitsluiting van licht en zuurstof.
 
Vervolgens stijgt het warm geworden, verzadigde water omhoog. Daarbij koelt het af. De aanwezigheid van verschillend geladen mineralen in het water in combinatie met afkoeling en spiraalsgewijze beweging, geeft het water een magnetische spanning. Deze negatieve spanning wil zich naar boven ontladen aan de positief geladen atmosfeer, en trekt het water mee omhoog.
Uiteindelijk stroomt het op hoger gelegen plaatsen in de vorm van bronnen uit de bodem. Viktor Schauberger noemde dit ‘volwassen’ water. Het bevat een scala aan mineralen, en heeft een hoge bio-magnetische spanning. Deze weldadige spanning gaat bij het drinken over op mens dier en plant.
 Dergelijk water vormt slechts 3% van de totale hoeveelheid water op aarde. Toch wordt het gebruikt in de landbouw (70%), in bad, wc en om de auto mee te wassen.

Om mechanisch bronwater te produceren, moest Viktor Schauberger dit proces van de volledige cyclus dus nabootsen. Hij bouwde daartoe een apparaat, waarin op ingenieuze wijze, bij verschillende temperaturen en middels verschillende bewegingen en katalysatoren, mineralen in het water opgenomen werden. Met name de aanwezigheid van stabiel koolzuur, was volgens hem belangrijk voor de kwaliteit van het drinkwater. In 1934 vroeg hij patent aan op deze vinding.

Hoewel Schauberger vele mensen genas, werd zijn machine door de politie vernietigd.