logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal


Rivierkanalisatie

Viktor Schauberger had ontdekt dat het water in gekanaliseerde (rechtgeleide) beken zijn draagkracht verliest, doordat het opwarmt en zijn spanning verliest. De in het water meegevoerde sedimenten worden door het verlies aan draagkracht op de bodem afgezet. Het water heeft daardoor steeds minder ruimte, en treedt buiten zijn oevers. Waar het water wel kan kolken en meanderen, holt het zijn eigen bedding juist uit.
Toen zich na gedeeltelijke kanalisatie van rivieren als de Rijn en de Donau overstromingen begonnen voor te doen, probeerde Viktor dit inzicht te verspreiden. Hij schreef talrijke artikelen in vakbladen, en probeerde uit alle macht rivierkanalisaties te voorkomen. De wetenschappers bleven evenwel van mening dat het water het beste zo direct mogelijk naar zee gevoerd kon worden.