logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken


Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal


Koperen ploeg


Begin jaren dertig werd Viktor Schauberger uitgenodigd door de koning van Bulgarije, om te onderzoeken waarom de landbouwproductie stagneerde. Dit gold vooral voor het noorden van het land, waar de landbouw in snel tempo gemechaniseerd was. In het armere zuiden werd nog geploegd met houten ploegen. Daar was de productie gelijk gebleven.

Schauberger vermoedde dat het ijzer, waarvan de landbouwmachines gemaakt waren, geen gunstige invloed had op het water in de akkerbodem.

Observatie van vegetatietypen van verschillende bodemsoorten leerde hem dat sterk ijzerhoudende bodems arme vegetatie hebben. Rijke vegetatie wordt gevonden op sterk koperhoudende bodems.

Na de oorlog nam hij deze observatie weer ter hand, en begon proeven te doen met koperen (koperbeslagen) landbouwwerktuigen. Ook de studenten van de landbouwhogeschool moesten beamen dat dit een opbrengstverhoging van meer dan 30% opleverde, en een betere kwaliteit. Schauberger schreef dit toe aan de activerende invloed van koper op het grondwater.

Toen de ‘gouden ploeg’ in productie genomen zou gaan worden, greep de kunstmestlobby in. De fabriek blies de productie af.


Bekijk Viktor Schauberger's originele patent van de gouden ploeg

koperen
         kultivator  

Dit is een kultivator, waarvan de bodemberoerende delen in koper zijn uitgevoerd.


naar aanleiding van deze inzichten van Viktor Schauberger wordt in Oostenrijk bronzen handgereedschap voor in de tuin gemaakt. Dit gereedschap kan men ook in Nederland verkrijgen .
 
koperen
         handgereedschap voor de tuin, te koop bij
         kopersporen.nl te Assen

 Koperen handgereedschap voor in de tuin, te koop via kopersporen.nl