logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal


In Amerika


De Amerikanen hielden Viktor Schauberger na de oorlog 9 maanden vast, zodat hij niet in Russische handen zou vallen. Zij waren ervan overtuigd dat hij mogelijk iets belangrijks over atoomenergie wist. ‘Operatie Paperclip’ voorzag in de transfer van honderden Nazi-geleerden uit de geheime wapenprojecten naar Amerika. Von Braun bouwde de raket die naar de maan vloog.

Amerikaanse vliegtuigbouwers probeerden Schauberger in de jaren ‘50 te contracteren. Deze weigerde omdat hij wilde dat zijn uitvindingen het algemeen belang zouden dienen. In 1952 vonden de Amerikanen de waterstofbom uit.

Tegen deze achtergrond moet Viktor Schauberger’s reis naar Amerika worden gezien. Hij had zich laten overtuigen, dat zijn vindingen niet het eigendom van één bedrijf zouden worden. Ook werden hem schier onuitputtelijke geldbronnen voor onderzoek aangeboden.

Eenmaal in Amerika kreeg hij argwaan toen hem werd gevraagd zijn theorieën te verklaren aan een geleerde die voor het leger werkte. Hij kreeg hierdoor de indruk dat zijn vindingen mogelijk ook gebruikt zouden worden voor de vervaardiging van een verbeterde waterstofbom. Vanaf dat moment hield hij zijn mond stijf dicht. De Amerikaanse partners zagen dat als contractbreuk, en lieten hem niet gaan als hij geen contract zou ondertekenen dat al zijn vindingen eigendom maakte van het consortium waarmee hij zaken deed. Uit pure wanhoop tekende de zieke Schauberger. Hij wilde zo graag thuis sterven. Enkele dagen later overleed hij in 1958 in zijn geboorteland.