Over stromend water

als water stroomt wil het van zichzelf de bocht om, het begint te meanderen.

Dit is een geultje in de landaanwinningswerken langs de waddenkunst bij Usquert, nabij de haven van Noordpolderzijl.

Hoewel het geultje als een rechte sloot aangelegd is, vormt het stromende wate zich een meanderend stroombed.

Tijdens de vloedstroom loopt het water van u af, vult het geultje en overstrroomt uiteindelijk de kwelder, waar het zijn slib afzet.
Tijdens de ebstroom loopt het water in uw richting terug naar de geul, die uiteindelijk in de Waddenzee terechtkomt.
Het water wil nu eenmaal niet redhtuit stromen, het volgt na verloop van tijd vanzelf zijn eigen kronkelende weg.
meanderend stroompje in een recht gegraven geultje

stroomversnelling in de middenloop van de Vledder Aa Hier ziet u een stroomversnellinkje in de recent gerenatureerde middenloop van de Vledder Aa.

Klik op de foto voor een video van het stromende water. Ook hier is duidelijk te zien dat het water van zichzelf niet volgens een rechte lijn stroomt, maar een kronkelende loop kiest.

Ook hier volgt het water binnen een relatief recht stuk van het gegraven profiel, een zelfgevormd meanderend stroombed.

Hier een overzicht van het deel van de Aa, waar de kleine stroomversnelling zich bevindt. Aakronkel vanuit de boom

zwenk over de stroomversnelling in de Aa Het frisse stromende water nog een keertje van dichtbij.