Archief

nieuwsbrieven van de Stichting Natuur- en Implosietechniekenvanaf juli 2007 geeft de stichting een onregelmatig te verschijnen nieuwsbrief uit, om ge´nteresseerden te informeren over zaken die Viktor Schauberger betreffen en aanverwante zaken.

in het voorjaar van 2015 is de stichting als rechtspersoon opgeheven, wegens gebrek aan activiteiten en om persoonlijke redenen.
Aan de mailadressen van degenen die zich in de loop der tijd hebben opgegeven sturen we bij gelegenheid nog een nieuwsbrief als daar aanleiding toe bestaat.

Om u op te geven als ontvanger van de nieuwsbrief, of om u als ontvanger af te melden, stuurt u een mailtje naar nieuwsbrief@implosie.nl