Implosie nieuwsbrief  no. 3

Januari 2008
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

**************************************************************************************************************************

Geachte Schauberger-ge´nteresseerde,
In deze nieuwsbrief kijken wij terug op de 'Schauberger-ontmoetingsdag' van 28 oktober, kondigen wij het eerste Nederlandstalige 'Schauberger-boek' aan, en vragen wij u een petitie te tekenen, die ervoor moet zorgen dat de tweede kamer het thema 'vrije energie' op de agenda zet.
Veel leesplezier.

***************************************************************************************************************************

De Schauberger-ontmoetingsdag

De eerste Schauberger-ontmoetingsdag in Nederland ooit, gehouden op 28 oktober,  mocht zich verheugen in een hoge opkomst. Het zaaltje zat bomvol. Daaruit mag wel de conclusie getrokken worden dat de belangstelling voor Viktor Schauberger in Nederland groot is. Doordat lang niet iedereen goed bekend was met het werk van Viktor Schauberger, bleef de dynamiek waarop wij gehoopt hadden echter uit. Het bleek moeilijk tot vruchtbare discussies en nieuwe initiatieven te komen met zoveel (nog) onbekenden. Desalniettemin vonden wij het een succes.

Een uitgebreider verslag is te vinden op de website:
http://www.implosie.nl/verslag_ontmoetingsdag_28-10-2007.html

Daar zijn ook de 'links' te vinden naar onderwerpen die behandeld zijn in de voordracht  'stand van de implosietechniek'.

Naar aanleiding van het feit dat er veel 'leken' waren, heeft de stichting besloten volgend jaar herfst weer een dergelijke dag te organiseren, maar dan met een programma dat ook deze groep bedient.
Voor diegenen die zich serieus willen verdiepen in de 'Schaubergerei', zullen cursussen gegeven gaan worden.


****************************************************************************************************************************

Eerste Nederlandstalige Schaubergerboek

De stichting is de afgelopen tijd druk geweest met het inhoudelijk corrigeren van de Nederlandse vertaling van het boek 'Viktor Schauberger', door Jane Cobbald.
Het bleek weer hoe nauw het komt met vertalingen. Zeker bij teksten van Viktor Schauberger, die over het algemeen erg metaforisch zijn.
Dit boek is niet heel diepgravend, maar een aardige inleiding in het werk van Viktor Schauberger. Het gaat volgend jaar herfst verschijnen bij Ankh-Hermes.
Wij houden u op de hoogte.
Daarnaast kreeg de stichting een Nederlandse vertaling toegestuurd van de klassieker 'Living Water', door Olaf Alexandersson. Momenteel onderzoeken wij of ook dit boek binnenkort uitgegeven kan worden.
Dat belooft dus een toename van  het aantal 'Schaubergerianen' in Nederland!
Overigens zijn via onze website Engels- en Duitstalige Schaubergerboeken te bestellen via de knop 'links en literatuur'.


****************************************************************************************************************************

Vrije energie-petitie

De term 'vrije energie' is een wat curieuze term. Voorzover ik kan nagaan is hij afkomstig van uitvinder Nikola Tesla, die een toren liet bouwen, waarmee hij een vorm van elektrische energie uit wilde zenden, die dan via ontvangers opgevangen kon worden, en gebruikt. Aangezien op deze manier aan de distributie niet verdiend kon worden, haakten de investeerders af, en kozen voor elektriciteit door kabels, waar meters in geplaatst konden worden. Vrije energie betekent dus eigenlijk 'gratis energie'. Door de decennia heen zijn er honderden uitvinders geweest die methoden hebben ontwikkeld voor de distributie van gratis energie. Allemaal werden ze monddood (of helemaal dood) gemaakt door de grote investeerders en de olie-industrie.
Er is nu een burgerinitiatief dat er via 40.000 handtekeningen voor wil zorgen dat de  tweede kamer over dit onderwerp moet discussieren. Dat zou natuurlijk uniek zijn.
Tekenen kan via de onderstaande link, waarop ook interessante video's over magneetmotoren te vinden zijn.

 http://op-weg-naar-een-nieuwe-ordening.nl/pages/selection.asp?id=93&cat=nieuws 


****************************************************************************************************************************

Wij wensen u een vruchtbaar nieuw jaar toe!

Namens het stichtingsbestuur,
Reinout Guepin
Voorzitter Stichting Natuur- en Implosietechnieken.