Implosienieuwsbrief nr. 7


januari 2010

********************************************************************************


Geachte Schauberger-geïnteresseerde,

Na jaren van schrijven is hij er: de Nederlandse roman 'Eenoog in het land van de blinden' over het leven en de apparaten van Viktor Schauberger, professioneel uitgegeven door Frontier publishing in Amsterdam. Hieronder vindt u de bestelmethode.

De stichting heeft een nieuwe penningmeester: Jaap Jan Waterlander

Van het project 'bronzen tuingereedschap' zijn de eerste resultaten bekend.


********************************************************************************

Eenoog in het land van de blinden

Na jaren tikken, je zou er getikt van worden, is er nu een fraai boek over het leven van Viktor Schauberger. In deze roman, bedoeld voor een groter publiek, gaat de schrijver op zoek naar de mogelijke inspiratiebronnen van Viktor Schauberger en poogt hij kruisverbanden te vinden met andere vrije energie-uitvinders. Een groot aantal teksten van de man zelf waren de basis van dit boek. Vrijwel alle personages en gebeurtenissen zijn door hem zelf beschreven in brieven aan anderen. Bovendien heeft de schrijver een samenvatting gemaakt van vijf verschillende typen implosieapparaten en tracht hij hun werking te ontrafelen. Vele afbeeldingen verduidelijken de tekst en er zitten kleurenafbeeldingen in van nog niet eerder in boekvorm verschenen originele tekeningen van Viktor Schauberger. Al met al een hoop inspiratie voor mensen die er verder mee aan de slag willen. Wat er niet in te vinden is zijn kant en klare bouwpakketten. Implosietechniek vergt een lange, geduldige ontwikkelingsweg en die is nog lang niet ten einde.

Het boek is in de boekwinkel te koop voor E 29,90 excl verzendkosten. Wij bieden het aan voor

24 euro plus verzendkosten a 6 euro. Hiervan gaat per boek 2 euro naar de stichting en 10 euro naar de schrijver.


Het boek is te bestellen door 30 euro over te maken op giro nr 5733571 tnv. R. Guepin, Amsterdam, onder vermelding van uw postadres. Het wordt dan binnen een week verstuurd.********************************************************************************

Nieuwe penningmeester gevonden

Na het vertrek van Joop als penningmeester, wordt het stokje nu overgenomen door Jaap Jan Waterlander Het betreft een ervaringsdeskundige, die meteen aan de slag ging om met vrienden zelf koperen tuingereedschap te maken toen hij hierover las. Wij hopen dat zijn grote enthousiasme ons weer een nieuwe dynamiek zal geven.

********************************************************************************

Update project 'ProefTuinGereedschap'

Het project waarin het effect van werken met bronzen tuingereedschap vergeleken wordt met ijzeren tuingereedschap is dit jaar langzaam op gang gekomen. Aanvankelijk hadden zich ongeveer twintig mensen voor het project gemeld, ongeveer tien personen zijn daadwerkelijk met het project bezig gegaan. Gedurende de zomer en herfst hebben zich nog vier nieuwe deelnemers gemeld. Op het moment inventariseren we nog de resultaten.

Er is in het voorjaar een mooi boekje gemaakt met een beschrijving van het project en de randvoorwaarden en aparte bladen voor het noteren van de resultaten

De opzet was om per gewas twee bedden te maken, het ene bed met ijzeren en het andere met bronzen geredschap te bewerken en die met elkaar te vergelijken. Volgens de terugontvangen gegevens blijkt dat de meesten de gehele tuin met bronzen gereedschap hebben bewerkt. Dat is heel begrijpelijk, als je het net nieuw hebt en het ook nog lekkerder werkt dan het bekende ijzeren spul. Want dat geven de meeste deelnemers aan: het werkt prettiger met brons dan met ijzer. Misschien dat er dit jaar meer deelnemers zijn die de proefopzet willen volgen. Want pas dan kunnener directe vergelijkingen worden gemaakt.

Het project loopt in ieder geval nog door. Mochten zich onder u nog nieuwe vrijwilligers voor de proef bevinden, dan kunt u zich via onze website www.implosie.nl aanmelden. Of ook direct via proeftuin@implosie.nl

hartelijke groet, namens het bestuur,

Reinout Guépin********************************************************************************