Implosie nieuwsbrief  no. 1

juli 2007


**************************************************************************************************************************

Geachte Schauberger-geintereseerde,
Gefeliciteerd. U behoort tot het nog zeer selecte gezelschap, dat in de gelegenheid is kennis te nemen van de activiteiten van onze stichting. Nog kunt u zich wentelen in de wetenschap tot de ultieme implosie-intelligentia van Nederland te behoren. Geniet ervan zolang het nog kan! Het doel van onze stichting is namelijk het wijd en zijd verbreiden van het gedachtegoed van Viktor Schauberger, en het stimuleren van de praktische toepassing hiervan. Zodat men in de toekomst net zo makkelijk het woord 'levensmotor' in de mond zal nemen, als nu het woord 'verbrandingsmotor'.
"Eerst maar eens zien", zult u wellicht zeggen. Welnu:

*************************************************************************************************************

De Koperen Ploeg

Een van de eerste projecten die wij uit de klei willen trekken, is het 'project koperen ploeg'.
Zoals u mogelijk weet, ontdekte Viktor Schauberger, dat het bewerken van de bodem met koperen landbouwwerktuigen leidde tot veel grotere opbrengsten, die bovendien van superieure kwaliteit waren. Meer hierover kunt u vinden in de bijlage bij deze email, met de naam 'koperen ploeg plan 5'. Voor de 'preciezen' is ook het originele Duitse rapport als bijlage meegestuurd, onder de naam 'der Goldene Pflug'.
Aangezien Viktor Schauberger zijn onderzoekingen deed in 1949, is volgens ons de tijd aangebroken dit onderzoek met modernere middelen te herhalen. We hebben nu bijvoorbeeld uitgebreide bodemonderzoekstechnieken, die toen niet bestonden.

Een in Wageningen afgestudeerde BD-akkerbouwer heeft al aangegeven graag proeven te willen doen. Het lijkt ons van belang er ook andere partijen bij te betrekken. Wij denken aan het Louis Bolk Instituut, de universiteit van Wageningen, en liefst meerdere boeren. Bovendien moet geld gevonden worden om dit plan uit te voeren. Dat is de stand van zaken.
Het is duidelijk dat er grote belangstelling voor dit project bestaat in de biologische landbouw. Als de aanwijzingen van Schauberger blijken te kloppen, zal er een nieuwe bronstijd aanbreken in de landbouw. Maar liever dat dan een stenen tijdperk!
Als u mee wilt helpen; schroom niet om contact met ons op te nemen.

***************************************************************************************************************************

De Schauberger reis

Onder leiding van Ben van Tilborg wordt van 9 t/m 19 juli, met zo'n 10 jongeren een reis naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ondernomen. Het doel van deze reis is plaatsen te bezoeken waar wordt gewerkt aan de realisatie van de (al dan niet implosieve) techniek van de toekomst. De reis gaat langs de 'Verein fur Implosionsforschung in zuid Duitsland, naar het 'Pythagoras-Keppler instituut' in Oostenrijk, waar de kleinzoon van Viktor Schauberger voordrachten geeft; en naar de vrije-energie gemeenschap 'Methernita' in Zwitserland. Hier draaien naar verluidt al jaren machines op een 'onbekende' energievorm.
Tussendoor zullen de resten van de 'houtbanen' van Viktor Schauberger bezocht worden. Deze worden nu eindelijk als historisch erfgoed beschouwd. Dit alles gaat ook gefilmd worden, en zou kunnen uitmonden in een documentaire.
In de volgende nieuwsbrief zal verslag gedaan worden van deze reis.

**************************************************************************************************************************

Schauberger Ontmoetingsdag

Op zondag 28 oktober 2007 organiseert de stichting een ontmoetingsdag voor mensen die al bekend zijn met het werk van Viktor Schauberger, en die graag anderen willen ontmoeten, die zich eveneens hiermee bezig houden. Er zullen geen lange voordrachten gehouden worden. Het is meer de bedoeling dat alle aanwezigen kort vertellen op welke manier zij met Viktor Schauberger bezig zijn, wat zij er verder mee willen, en wie/wat zij daarvoor nodig hebben. Het zal een mooi overzicht geven van wat er in Nederland op Schaubergergebied gebeurt en staat te gebeuren.
Wij hopen allen die zich in Nederland met Schauberger bezig houden, op deze dag samen te brengen. Weet u nog zo iemand.....geef de datum aan hem/haar door!

Nadere details zullen in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt worden, maar noteer de datum vast in uw agenda!

*************************************************************************************************************************

Schauberger 'database'

Eveneens in het kader van het samenbrengen van Schaubergerianen in Nederland, hebben wij op onze website een archief aangelegd van alle mensen waarvan wij weten dat zij zich min of meer actief bezig houden met Viktor Schauberger. Deze gegevens worden beschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Als u zich hiervoor opgeeft, of al opgegeven heeft, krijgt u binnenkort een mailtje met deze wachtwoorden. U kunt dan makkelijker anderen vinden om een Schaubergerproject of proef mee uit te voeren. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe effectiever dit natuurlijk wordt!

**************************************************************************************************************************

Tot zover de lopende activiteiten.
Vriendelijke groet van het bestuur
R.Guepin
R.Oosterveld
J.Schalen
en adviseur Ben van Tilborg

Heeft u nog vragen, of een Schauberger-activiteit te melden, mailt u dan naar: info@implosie.nl