Implosie nieuwsbrief no. 2


september 2007

**************************************************************************************************

Geachte Schauberger-geïnteresseerde. Hier weer een nieuwsbrief, aan het einde van een boeiende zomer, en het begin van een spannende herfst. Wat ons betreft tenminste.
We willen even terugkijken op de 'Implosie-reis' afgelopen juli, en vooruitblikken naar de 'Schauberger-ontmoetingsdag' 28 oktober. Wij hopen dat het u zal inspireren.....

**************************************************************************************************

Implosiereis

Vriend en adviseur van de stichting Ben van Tilborg organiseerde van 9 t/m 15 juli een reis naar diverse plaatsen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar aan implosietechnieken gewerkt wordt. De reis was met name bedoeld om jongeren die zich al met het werk van Schauberger en anderen bezig hielden, te inspireren. Zoals gebruikelijk stonden er van de tien geïnteresseerden maar een handje vol aan de startstreep. Maar dat waren wel de echt geïnteresseerden!
De eerste stop was bij 'der Verein für Implosionsforschung und -anwendung' in het zwarte woud. We werden aller hartelijkst ontvangen door twee bestuursleden, en de Nederlandse vrouw van een van hen. We kregen eerst een presentatie over het werk en de doelstellingen van de vereniging te zien, en werden daarna meegenomen naar de nieuwe werkplaats. Daar wemelde het van de Schauberger-apparaten. Van geribbelde 'hoornbuizen', waterverlevendigers en de 'Kelvingenerator', tot heuse modellen van de 'zuigschroef', een apparaat dat vaak wordt aangezien voor een vroeg model vliegende schotel. In werkelijkheid is het een soort motor die de lucht als 'brandstof' gebruikt. Dat hij daarbij weg zou kunnen zweven, is maar een bijverschijnsel...(voor foto's, zie bijlagen)
De moeilijkheid van dit apparaat is dat hij de lucht boven de snelheid van het geluid moet bewegen, waabij de lucht zou imploderen tot water. Er ontstaat echter een dermate grote druk in het inwendige, dat het apparaat net als bij Schauberger scheurde, voordat de vereiste snelheid bereikt was. Bovendien moeten alle componenten zo gevormd zijn, dat zij het apparaat in een oscillatie, een vibratie brengen, die dan zichzelf in stand houdt. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg, tenzij je intuitief hoogbegaafd bent! Het was heel bijzonder om te merken dat ze na zoveel jaar proberen zonder veel resultaat nog steeds geloven in de mogelijkheid ervan. Eenvoudiger apparaten zoals de 'Kelvingenerator' werkten overigens wel.
Deze sympatieke vereniging geeft het Duitstalige blad 'Implosion' uit. Het enige tijdschrift ter wereld dat van kaft tot kaft over Schauberger gaat.

Via het Goetheanum (het anthroposofische hoofdkwartier) ging de reis vervolgens naar de christelijke gemeenschap 'Methernita', bij Bern, waar al tientallen jaren gewerkt wordt aan generatoren die elektriciteit uit de lucht halen. De zogenaamde 'testatica machines'. Wederom werden we zeer hartelijk ontvangen. We kregen de machines niet te zien, omdat de gemeenschap ongeveer tien jaar geleden besloten heeft dat de mensheid als geheel nog niet rijp is voor een dergelijke revolutie. Wel vertelde onze gastheer op ontroerende wijze hoe de geheimen van deze techniek ontdekt werden. Namelijk door het 'wezen van de elektriciteit' te vragen hoe het het liefste wilde bewegen. In welke vormen.
Hier beneden een link naar een filmpje op het internet waarin een testaticamachine te zien is.

http://video.google.de/videoplay?docid=-2461331105754951371&q=freie+energie&total=36&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=4

De laatste stop was bij het PKS (Pythagoras-Keppler-Systeem) in Oostenrijk, gerund door de kleinzoon van Viktor Schauberger, Joerg en zijn vrouw Ingrid. De stokoude weduwe van Walter Schauberger, Ingeborg, was zichtbaar ingenomen met het feit dat weer een nieuwe generatie 'Schaubergerianen' zich meldde.
Joerg liet ons alle apparaten zien die in de prachtige villa tentoongesteld staan, waaronder een aantal recentelijk uit Amerika weergekeerde originele onderdelen, en dan met name de in Schaubergerkringen bekende 'zuigturbine' van Feierabend.
Persoonlijk heb ik Joerg nog geïntervieuwd voor mijn roman over Viktor Schauberger: 'Eenoog in het land van de blinden'. Verder is er een filmpje opgenomen waarin hij de Nederlandse Schaubergerianen aanmoedigt. Dit filmpje zal te zien zijn op de Schauberger-ontmoetingsdag.
Het PKS herbergt het enige echte 'Schaubergerarchief', met alle brieven en artikelen van Viktor die teruggevonden zijn.
Het is het officiele centrum van de Schauberger-beweging in Europa, en de rest van de wereld. Er worden elk jaar diverse cursussen rond het thema 'implosie' gegeven, zowel in het Duits als in het Engels.

In mijn ogen was de reis zeer geslaagd. Het bracht de deelnemers nader tot elkaar, en het gaf een inspirerend beeld van de bevlogenheid waarmee diverse groepen in Europa bezig zijn de inzichten van Viktor Schauberger in de praktijk te brengen, ondanks alle technische, financiele en persoonlijke moeilijkheden, en ondanks alle tegenwerking en spot.
Leve deze pioniers!

**************************************************************************************************

Schauberger-ontmoetingsdag

Het is roerend om mailtjes te ontvangen van mensen die zich willen aanmelden, omdat ze dit een belangrijk initiatief vinden!
Het aantal aanmeldingen loopt nog niet in de honderden, maar er is zeker belangstelling. Er komen mensen die werken met koper op hun landbouwwerktuigen, mensen die zelf (eenvoudige) apparaten gebouwd hebben, een schrijfster die wat over de gulden snede komt vertellen, en andere interessante Schaubergerianen.
Drs. Ben van Tilborg zal een kleine inleiding geven over de mogelijkheid van 'ethertechniek'. Verder zullen mensen vertellen op welke manier zij met het werk van Schauberger bezig zijn, en er zullen foto's en filpjes van de 'Implosiereis' vertoond worden.
Deze dag zal natuurlijk een uitgelezen kans zijn om te netwerken. Er zal een belangrijke oproep gedaan worden, om een 'Implosie-vereniging' op te richten, die de stichting kan ondersteunen bij haar activiteiten. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het organiseren van een internationale Implosieconferentie in Nederland. Dergelijke initiatieven zullen alleen uitvoerbaar zijn als ze breder gedragen worden. Daarom hier alvast een oproep of u er over na wilt denken, wat voor rol u hierin zou kunnen en willen vervullen. Uw kans om samen met anderen handen en voeten te geven aan uw Schauberger-idealen!

Op de dag zelf zal een donatie van iedereen gevraagd worden om ons uit de kosten te helpen.
De locatie is de vrije school te Driebergen. Mensen die zich via de website hebben aangemeld (www.implosie.nl) zullen tzt een routebeschrijving toegestuurd krijgen.
Het voorlopige programma is te vinden op de website:

http://www.implosie.nl/ontmoetingsdag_28oktober.html

Dan rest mij nog u te vragen deze dag onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk andere Schauberger-enthousiastelingen die wij niet konden bereiken.

**************************************************************************************************

Wij hopen ook u op deze unieke dag te zien,
hartelijke groet, namens het bestuur,

Reinout Guepin (voorzitter)