Implosienieuwsbrief nr. 5


Oktober 2008

**************************************************************************************************


Geachte Schauberger-geïnteresseerde,

Na een natte zomer nu dan toch een mooie herfst. De groeikrachten trekken zich weer terug de aarde in, en een nieuwe tijd van bezinning breekt aan. Een goede tijd om ons weer in Viktor Schauberger te verdiepen, die dit jaar precies 50 jaar geleden stierf. Al in zijn tijd werd hij niet moe te benadrukken dat crisis de enige uitkomst kon zijn van een onnatuurlijk systeem. Als de huidige crisis niet alleen beperkt blijft tot de financiële markten, maar een echte crisis wordt, zal de interesse in de oplossingen van Viktor Schauberger naar mijn verwachting omgekeerd evenredig toenemen.

Mogelijkheden tot nadere kennismaking bieden de 'Schaubergerdag' die wij op zaterdag 29 november organiseren, en het recentelijk uitkomen van de Nederlandse vertaling van 'Viktor Schauberger, een leven lang leren van de natuur' door Jane Cobbald, bij Ankh Hermes

**************************************************************************************************

Schaubergerdag 29 november 2008

Wij zijn zeer verheugd Roland Steinkönig van het Duitse 'Verein für Implosionsforchung und Anwendung' bereid gevonden te hebben, te komen vertellen over zijn werk en de obstakels die zich daarbij aandienen. Al meer dan 10 jaar poogt machinebouwkundige Roland Steinkönig de apparaten van Viktor Schauberger na te bouwen. Daartoe heeft hij meer dan 800 van de 10.000 ! brieven die Viktor Schauberger nagelaten heeft, bestudeerd. Daarmee is hij waarschijnlijk de grootste Schaubergekenner die er is.

Geleidelijk begonnen hem bepaalde passages op te vallen die steeds weer terug komen in de betogen van Viktor Schauberger. Pasages waar de leek niet-begrijpend overheen leest. Dit zijn de passages waar Viktor Schauberger het over de zogenaamde 'energieconcentraten' heeft. Wat moet men zich hier in 's hemels naam onder voorstellen? Het gevoel rijpte echter bij Roland dat dit het ontbrekende, en waarschijnlijk door de uitvinder geheimgehouden, 'ingrediënt' moest zijn zonder welke de apparaten domweg niet functioneren. Hij legde al deze passages naast elkaar, en begon zo een idee te krijgen. Van dit onderzoek zal hij op 29 november voor het eerst voorzichtig in het openbaar verslag doen.

Roland Steinkönig is daarbij een smakelijke verteller. Zijn verhaal zal vertaald worden voor de mensen die het Duits niet machtig zijn.

Reinout Guepin (ondergetekende), die momenteel de laatste hand legt aan een roman over het leven van Viktor Schauberger, zal de dag openen met een inleidende biografie van Viktor Schauberger. Dit geeft ook de leek de mogelijkheid de rest van de dag te kunnen volgen.

De dag zal afgesloten worden door een presentatie over natuurbeheer volgens Viktor Schauberger door Reinout Oosterveld (secretaris van de stichting). Deze kapitein van het zeiljacht 'de Zwarte Ruiter' bekommert zich niet alleen om het water, maar is ook zeer begaan met de bomen en bossen in zijn omgeving. Hij houdt zich al jaren bezig met het werk van Viktor Schauberger en verbaast zich nog steeds over de tegennatuurlijke methoden die bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en de gemeenten hanteren bij het 'onderhouden' van het groen in ons land.

Het programma ziet er als volgt uit: (wijzigingen voorbehouden)

10.00 ontvangst met koffie
10.30 opening door de voorzitter en inleidende biografie van Schauberger
11.30 Roland Steinkönig over het werk van het 'Verein'
13.00 Biologische lunch
14.00 Roland Steinkönig over 'Energieconcentraten'
15.30 Theepauze
16.00 Natuurbeheer volgens Viktor Schauberger door Reinout Oosterveld
16.45 Afsluiting door de voorzitter
17.00 Einde

De dag zal gehouden worden op het prachtige landgoed Thedingweert bij Tiel waar tot in de jaren '90 De Warmonderhof, School voor Biologische Land- en Tuinbouw gevestigd was.

Zie de website www.thedingsweert.nl

Hier bevindt zich het grootste op Viktor Schauberger geïnspireerde waterreinigingsproject doormiddel van 'flowforms', ter wereld.

De woongemeenschap Thedingsweert, die het landgoed nu bewoont, biedt deelnemers aan de dag een biologische lunch aan.

De bijdrage aan de dag is 20 euro per persoon, consumpties zijn niet inbegrepen. De Biologische lunch kost 10 euro. Wij verzoeken u bij aankomst in de zaal gepast te betalen. Een extra gift aan de stichting is altijd welkom, uiteraaard.
Wij verzoeken u dringend, u voor deelname aan deze dag op te geven. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen aan
info@implosie.nl. (Geeft u aub aan of u wel of niet van de lunch gebruik wilt maken) U ontvangt dan van ons een link met de routebeschrijving.
We hebben 100 plaatsen. Vol is vol, helaas.


**************************************************************************************************

Eerste Nederlandtalige boek over Viktor Schauberger

Dankzij de oplettendheid van onze penningmeester heeft de stichting belangrijke correcties kunnen aanbrengen in de vertaling van 'Viktor Schauberger, een leven lang leren van de natuur' door Jane Cobbald. Dit kortgeleden verschenen boek is de eerste Nederlandse uitgave over Viktor Schauberger. Het betreft een inleidend boek over Viktor Schauberger, dat de belangrijkste werkgebieden belicht. De schrijfster probeert zich in te leven in de zienswijze van Viktor Schauberger. Het is goed leesbaar en boeiend. Een uitputtend werk over deze bijzondere uitvinder is het echter niet.

Het boek is te bestellen via www.kopersporen.nl en zal tijdens de dag ook op de stand van “kopersporen” verkrijgbaar zijn.

Kopersporen geeft voor elk door hun verkocht boek een gift aan de stichting.

**************************************************************************************************

Vertaling 'Lebendes Wasser'

De Zweedse elektrotechnicus en antroposoof Olof Alexandersson redde Viktor Schauberger in de jaren '70 van de vergetelheid met zijn boek 'Levend Water' (in het Zweeds). Korte tijd later werd het vertaald naar het Engels. Ook verkrijgbaar in het Duits en Frans. Het is een van de betere boeken over Viktor Schauberger. In de nieuwste, Duitse uitgave wordt bovendien uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen na Viktor Schaubergers dood.

De stichting staat op het punt de vertaling van dit boek op zich te nemen. Dit past uitstekend in het doel van de stichting om het Nederlandstalige publiek kennis te laten maken met het gedachtegoed van Viktor Schauberger. Mocht zich onder u iemand bevinden die hieraan mee zou willen werken dan zouden wij dat verwelkomen.

Heeft u ervaring met fondswerving, websitebeheer, of vindt u het leuk mee te werken aan de uitgave van een 'implosietijdschrift'? Laat het ons weten via info@implosie.nl

Heeft u eigen plannen om een Schauberger-project uit te voeren? Laat het ons ook weten. Misschien kunnen wij u in contact brengen met geestverwanten.

**************************************************************************************************


Hartelijke groet, namens het bestuur,

Reinout Guepin

Met vragen kunt u zich wenden aan info@implosie.nl

Wij waarderen het als u deze nieuwsbrief doorstuurt naar andere geïnteresseerden.