Implosienieuwsbrief nr. 6


September 2009

********************************************************************************


Geachte Schauberger-geïnteresseerde,

Na een lange stilte is er weer nieuws van het Nederlandse implosiefront. We gaan in deze nieuwsbrief dieper in op het proeftuinproject, het nieuwe implosieforum op onze website, de vertaling van het boek 'Levend water' van Olof Alexandersson, de uitgave van de roman 'Eenoog in het land van de blinden, gebaseerd op het leven van Viktor Schauberger en het vertrek van Joop Schalen bij de stichting.


********************************************************************************

Proeftuinproject

Sinds dit voorjaar wordt met medewerking van de stichting door een groep vrijwilligers gewerkt aan het zogenaamde 'proeftuinproject'. Viktor Schauberger heeft vaak aangegeven dat het bewerken van de aarde met ijzeren gereedschap niet bevorderlijk is voor de groeikrachten in de bodem. Hij deed proeven met koperen landbouwwerktuigen. Daaruit bleek een zeer gunstige werking van koper op de groeikrachten. Door tegenwerking van de kunstmestindustrie lukte het destijds niet om koperen landbouwwerktuigen op de markt te brengen. Een van de doelen van de stichting is wederom interesse wekken voor deze koperen landbouwwerktuigen. Eerst wil men natuurlijk altijd bewijzen hebben. De proeven die hiervoor nodig zijn, zijn echter niet goedkoop. Zo kwamen wij op het idee om eerst verkennende proeven te doen met mensen die tuingereedschap hebben gekocht bij Kopersporen (www.kopersporen.nl) De tuinders werd gevraagd voor elk gewas twee bedden te maken en het ene te bewerken met ijzeren gereedschap en het andere met bronzen tuingereedschap. De resultaten worden bijgehouden aan de hand van een boekje dat speciaal voor het project gemaakt is. De groep mensen die hieraan meewerkt bestaat momenteel uit 13 hobbytuinders. Wij verwachten aan het eind van het jaar de eerste resultaten bekend te kunnen maken. Het is echter de bedoeling van het project om hier minstens twee jaar mee door te gaan omdat de effecten misschien pas geleidelijk zichtbaar worden.
Heeft u interesse om mee te doen aan dit project, dan kunt u zich aanmelden met een mailtje aan proeftuin@implosie.nl


********************************************************************************

Implosieforum

Enkele weken gelden is met hulp van een vrijwilligster een implosieforum geopend op onze website. Dit forum is bedoeld voor het bediscussiëren van implosietechnieken. Vooralsnog is het echter alleen opengesteld voor de mensen die meedoen aan het proeftuinproject. Mocht u aan dit project meedoen en heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze aanvragen met een email aan forum@implosie.nl

Als wij wat meer ervaring hebben met dit forum zullen we het openstellen voor iedereen die mee wil praten over implosietechnieken.********************************************************************************


Vertaling van 'Het levende water'

De hele zomer is door een vrijwilligster keihard gewerkt aan de Nederlandse vertaling van het boek 'Het levende water' van Olof Alexandersson. Dit was een van de eerste boeken over Viktor Schauberger. Het was het boekje dat hem in de jaren '70 weer wat bekendheid gaf. De nieuwste druk is veel uitgebreider dan de eerste uitgave. Het bevat meer plaatjes en meer informatie over de recente ontwikkelingen. Het wordt beschouwd als een van de beste boeken over Viktor Schauberger. Momenteel onderhandelen wij met de uitgever over publicatie ervan.********************************************************************************

Uitgave van 'Eenoog in het land van de blinden'

De website, www.implosie.nl vermeldt bij de korte biografie van de voorzitter dat deze aan een eigen boek werkt over het leven van Viktor Schauberger. Na drie jaar van bijna fulltime werk aan deze roman is het nu eindelijk zover. Het boek wordt deze herfst uitgegeven bij Frontier publishing.(www.frontierbookshop.nl) Het was de bedoeling van de schrijver om de vaak ingewikkeld lijkende theorieën van Viktor Schauberger te verpakken in een spannend, makkelijk leesbaar verhaal, geschikt voor een groter publiek. De verhaallijn volgt het leven van de uitvinder zoals hij dat zelf beschreven heeft in zijn talloze brieven. Het is ook een poging de werking van zijn apparaten te begrijpen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de publicatie ervan.********************************************************************************

Het vertrek van penningmeester Joop Schalen

Tot onze spijt heeft de penningmeester, Joop Schalen, aangegeven wegens persoonlijke omstandigheden binnenkort te moeten stoppen met het werk voor de stichting. Daarmee moeten wij het stellen zonder een actief, resultaatgericht bestuurslid dat veel gedaan heeft voor de stichting sinds deze in 2006 werd opgericht.********************************************************************************

Gevraagd: nieuwe penningmeester

De post van penningmeester is dus open. Dit is uw kans als u zich in wilt zetten voor de verspreiding van het gedachtegoed van Viktor Schauberger in het Nederlandse taalgebied. Wij zoeken iemand met een relatief grote kennis van het werk van Viktor Schauberger, goede contactuele eigenschappen, vaardig in het gebruik van email en internet/computer en daadkracht. Meldt u zich graag via info@implosie.nl

Als gevolg van het vertrek van onze penningmeester houden wij dit najaar geen Schaubergerdag. Volgend jaar hopen wij weer van de partij te zijn!

Wij bedanken hierbij graag publiekelijk alle vrijwilligers die zich de afgelopen tijd hebben ingezet om deze dingen mogelijk te maken. Wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan deze zaak, laat het ons weten!hartelijke groet, namens het bestuur,

Reinout Guépin