Implosienieuwsbrief nr. 12

april 2014

*********************************************************************************


Geachte Schauberger-geïnteresseerde,
Het bestuur heeft besloten de stichting binnenkort op te heffen. U vindt
in deze laatste nieuwsbrief een kleine beschouwing omtrent de redenen
daarvoor en een terugblik op de activiteiten die wij in de afgelopen 8
jaar ontplooid hebben.


*********************************************************************************

Opheffing Stichting

Graag hadden wij u natuurlijk meegedeeld dat de stichting wordt opgeheven,
omdat iedereen in Nederland en België een Implosie Huigenerator in huis
heeft, er overal gemengde bossen zijn aangeplant, de rivieren weer hun
eigen loop mogen bepalen en de KLM is overgestapt op milieuvriendelijke
anti-zwaartekracht vliegtuigen. Ondanks dat een stichting als deze nog
steeds hard nodig is, hebben wij toch gemeend haar te moeten opheffen. Een
zwaarwegende reden daarbij is dat wij er met de huidige bezetting niet in
slagen de stichting tot een bruisende, inspirerende organisatie te
ontwikkelen, die de samenleving werkelijk zou kunnen veranderen.
Met enthousiasme hebben wij de afgelopen 8 jaar gewerkt aan het verspreiden
van het gedachtegoed van Viktor Schauberger in Nederland en België. Door
middel van onze website en de publicatie van artikelen en boeken hebben wij
naar schatting enkele tienduizenden mensen kunnen informeren over zijn
unieke ontdekkingen  Waar wij duidelijk niet in geslaagd zijn, is
het initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar deze zaken. Waar dat
precies aan ligt blijft een open vraag. De talloze reacties die wij door de
jaren heen hebben mogen ontvangen laten zien dat er weliswaar genoeg
interesse is voor Viktor Schauberger's zienswijze, maar dat het nog
ontbreekt aan werkbare wetenschappelijke kaders waarbinnen onderzoek
uitgevoerd kan worden.
Wij hopen dat de handschoen opgepakt zal worden door mensen die hier
beweging in kunnen brengen.

Graag bedanken wij hierbij alle vrijwilligers en donoren die hebben
bijgedragen aan ons werk als stichting. Voorzover wij nog adressen en
telefoonnummers van jullie bezitten, krijgen jullie van ons een exemplaar
van het recent verschenen boek Levend Water.
Het geld dat overblijft, enkele honderden euro's zal, zoals dat
gebruikelijk is bij opheffing, worden geschonken aan een vergelijkbaar goed
doel. Wij hopen dat u het met ons eens bent dat de Duitse Verein fur
Implosionsforschung und -Anwendung hiervoor als eerste in aanmerking komt.
Mocht u het hier niet mee eens zijn als donateur, dant kunt u dat graag aan
ons kenbaar maken. Overigens streven wij ernaar de website nog zo lang
mogelijk in de lucht te houden, puur als informatie punt. Ook kunt u nog
altijd per email terecht bij ons voor vragen over Viktor Schauberger.
Dank u wel voor uw steun!


*********************************************************************************


 De activiteiten van de stichting in retrospect:

- Inrichting van de website Implosie.nl (tegen de 40.000 keer bezocht)
- Vertaling van een aantal artikelen van Viktor Schauberger, te vinden op de website.
- Druk van een folder ter verspreiding onder het publiek.
- Organisatie van een Schauberger 'ontmoetingsdag' in Driebergen.
- Vrije Energie-reis met jongeren van de Vrije School naar de Verein fur Implosionsforschung und  
   -Anwendung en het PKS in Oostenrijk.
- Correctie van de Nederlandse vertaling van het boek 'Een leven lang leren van de natuur', door Jane
   Cobbald.
- Organisatie van een Implosie-conferentie in Tiel, met als speciale gast Roland Steinkonig van het Verein in    Zuid-Duitsland.
- Lezingen (9) met dia-materiaal over Viktor Schauberger, o.a voor: Frontier Bookshop, Frontier
   Symposium, Stichting Water, drager van het Leven, Vrije School Bergen, kraakpand het Blijvertje en
   Stichting Demeter.
- Publicatie van 'Eenoog in het land van de blinden', een roman over het leven van Viktor Schauberger.
   (bijna 2.000 verkocht)
- 5 artikelen in magazines, te weten: Frontier Magazine (2x), Spiegelbeeld, Bres en Driegonaal.
- 2 radio-interviews, bij Frontier Radio en jongeren-zender Funx
- Een televisie-interview met Willem de Ridder op de locale Amsterdamse zender Salto. (te bekijken op
   WDROtv of Vimeo)
- Vertaling van de klassieker Levend Water, door Olaf Alexandersson, uitgegeven door Ennsthaler.
- Verspreiding van 12 nieuwsbrieven onder ruim 200 abonnees.


*********************************************************************************

Engelse uitgave van Eenoog in het land van de blinden.

Nog een laatste hoopvolle mededeling: Het ziet ernaar uit dat de Engelse
vertaling van Eenoog in het land van de blinden (One-eye in the land of the
blind) nog dit jaar uitkomt. Wij zullen u bericht sturen
als het zover is.

Het bestuur.