Amsterdam 24-12-2008

Tweede Schaubergerdag in Nederland


Stichting Natuur- en Implosietechnieken organiseerde op 29 November 2008 een tweede 'Schaubergerdag' in Nederland. Tiel om precies te zijn.
Het was een frisse, heldere herfstdag. Na het klaarzetten van de beamer, de boekentafel en de stand van Kopersporen (www.kopersporen.nl), begonnen de 57 aangemelde deelnemers geleidelijk binnen te druppelen op het prachtige landgoed Thedingsweert nabij Tiel.
Om 10:30 heette de voorzitter (ondergetekende), de deelnemers welkom.
Hij begon met een schets van de Stichting zoals die nu functioneert, inclusief de dromen en de hindernissen. Het publiek werd uitgenodigd deel te nemen aan de projecten van de Stichting. (deze zijn te vinden op de website van de stichting: www.implosie.nl)

De eerste presentatie, door de voorzitter, ging over het leven van Viktor Schauberger, aan de hand van beeldmateriaal. Het betrof een inleidend verhaal over de diverse werkgebieden waarop de uitvinder actief was.  Deze presentatie was bedoeld om de nietsvermoedende leek een basis te geven waarmee hij de andere presentaties zou kunnen begrijpen.

Na een korte pauze en een beknopte uitleg door een van de bewoners, over het zogenaamde 'Waterproject'.; de grootste Flowform-installatie ter wereld. Hiermee zuivert de woongemeenschap  haar afvalwater.

Daarna wa het de beurt aan onze gastspreker Roland Steinkönig van de Duitse Verein für Implosionsforchung und -Anwendung. Hij nam het woord over de pogingen van de vereniging om de apparaten van Viktor Schauberger na te bouwen.
Een spannende presentatie, die echter onvermijdelijk moest eindigen met de conclusie dat zelfs de trouwste 'Schauberger-studenten' niet werkelijk begrijpen waar de goede man het over heeft gehad. Misschien wél wat betreft zijn kritiek tegenover de huidige wetenschap en techniek; maar níet wat betreft de details van de Nieuwe Techniek.

De pauze was een gezellige drukte, die nog werd veraangenaamd door een heerlijke biologische lunch, opgediend als buffet.  
De pauze was expres ruim genomen, zodat mensen gelegenheid zouden hebben andere geestverwandten te ontmoeten. Wat mijzelf betreft was dat zeker een succes, al kun je nooit iedereen spreken die je zou willen.

Na de middagpauze volgde wat mij betreft de hoofdattractie van de dag. Een lezing van Roland Steinkönig over de 'missing link'; de zogenaamde 'Energieconcentraten', zonder welke de apparaten van Viktor Schauberger niet zouden kunnen werken.
Steinkönig opende met de verklaring dat hij geen kant-en-klare antwoorden zou geven, maar alleen een rode draad, aan de hand waarvan mensen zelf op zoek zouden kunnen gaan naar het hoe en waarom van deze  'Energieconcentraten'.
Aangezien de op zich levendige presentatie om de paar zinnen vertaald moest worden, verloor het verhaal regelmatig aan momentum. Het bleek ook moeilijk bepaalde implicaties in de woorden van de spreker naar het Nederlands te vertalen. Aanwezigen die de Duitse taal goed beheersen, hebben er waarschijnlijk het meest aan gehad.
Afgezien daarvan waren er mensen die teleurgesteld waren in dit verhaal. Ten eerste kwam de spreker niet met duidelijke aanwijzingen. Ten tweede trok hij de integriteit van Viktor Schauberger klaarblijkelijk in twijfel, door  zich af te vragen of een geesteszieke van zichzelf zou kunnen zeggen dat hij misschien gek is. Dit aan de hand van de volgende bekende uitspraak van Viktor Schauberger:
Ze noemen me gestoord. Laten we hopen dat ze gelijk hebben. Het maakt niet uit of er nog een gek meer op de aarde rondloopt. Maar als ik gelijk heb en de wetenschap heeft ongelijk -
moge de Heer God dan genade hebben met de mensheid.

Deze vraag lijkt in eerste instantie onaangenaam ontnuchterend. Ook ík voelde desillusie opkomen, toen ik hem dit voor het eerst hoorde zeggen.
Nu begrijp ik echter dat deze vraag het product is van het 10 jaar lang met eigen geld nabouwen van de apparaten van Viktor Schauberger, zonder succes. Het is logisch dat men zich dan gaat af vragen of het hele betoog van Viktor schauberger niet gewoon klinkklare onzin is! Het is een onvermijdelijk onderdeel van het proces van het leren begrijpen van Viktor Schauberger.
Belangrijk is om in het oog te houden dat zijn antwoord op deze vraag juist heel bemoedigend was: 'Een gek zegt zoiets niet van zichzelf'! Zelfs na 10 jaar inspanning zonder resultaat, gelooft deze man nog steeds in de oprechtheid van zijn held Viktor Schauberger. Het is hem echter duidelijk geworden dat we eerst moeten leren begrijpen wat 'Energieconcentraten' zijn, voor wij kunnen hopen zijn apparaten succesvol na te bouwen.

Na de theepauze volgde een lezing van de secrearis van de Stichting: Reinout Oosterveld. Vanuit zijn passies: zeilen en natuurwandelingen, nam hij het publiek mee op een reis langs zijn gedachten over 'modern' natuurbeheer, en hoe Viktor Schauberger hem wat dat betreft de ogen geopend heeft. Vooral de plaatjes van geamputeerde bomen maakten veel los in het publiek. Het onderwerp stond duidelijk dichter bij de mensen dan voorgaande lezingen.

De voorzitter sloot de dag af. Het stichtingsbestuur heeft nog nagepraat met zo'n 6 vrijwilligers, waarmee projecten gaan worden opgezet.
Onder andere een project rond het gebruik van bronzen tuingereedschap in vergelijking met ijzeren gereedschap, en het opzetten van een forum op het web.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om 'handouts' van de presentaties aan de deelnemers ter beschikking te stellen, zodat men de onderwerpen nog eens aan zich voorbij kan laten trekken.   

Aan de hand van de (niet door iedereen ingevulde) evaluatieformuleren, mogen wij concluderen dat de dag over het algemeen een succes gevonden werd.  Het blijft natuurlijk moeilijk iedereen tevreden te stellen, en aan alle verwachtingen te voldoen.

Het stichtingsbestuur was eveneens tevreden.
Verbeteringen zouden kunnen zijn: geen lezingen willen vertalen. Meer praktische dingen.

Heeft u achteraf nog opmerkingen, mail het ons! Wij staan altijd open voor uw input.
Een vruchtbaar nieuw jaar toegewenst namens het stichtingsbestuur, en wellicht tot de volgende keer!

Hartelijke groet,

R. Guepin