logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal


Project: Viktor Schauberger nu.

Projectnummer: 2006.3       
Initiatiefnemer: Joop Schalen       
Status: initiatief   
Datum:28 december 2006           
Start: eind 2006           
Einddatum: 2007
Projectleider: pm

1. Situatieschets en probleemstelling

Viktor Schauberger (1885-1958) was één van de eerste Europese natuuronderzoekers die waarschuwde voor de gevolgen van de intensieve exploitatie van water, bossen en landbouwgrond. Samen met zijn zoon Walter stichtte hij in 1949 de eerste Oostenrijkse milieubeweging ‘Die Grüne Front’, ‘Het Groene Front. Zij waren fel gekant tegen kernenergie, ontbossing en het beïnvloeden van de loop van de rivieren.
Tientallen jaren wijdde hij aan het ontwikkelen van natuurvriendelijke technieken op het gebied van water en de waterhuishouding, bosbouw en landbouw.
Hij nam daarbij de natuur niet alleen als uitgangspunt maar ook als voorbeeld. Zijn credo was: ‘Erst Kapieren und dann Kopieren’, zorg eerst dat je de natuur begrijpt en ga haar dan kopiëren.
Ondanks de verbluffende praktische toepassingen van zijn theorieën kreeg Schauberger veel kritiek van academici en werden de toepassing van zijn uitvindingen vaak tegengewerkt.

Het is intussen bijna 50 jaar geleden dat Schauberger voor het laatst aan zijn ideeën werkte. Enkele daarvan, bijvoorbeeld het concept ‘niet met ijzer ploegen’ is in de praktijk gebracht door de introductie van bronzen tuingereedschap. Dit gereedschap is nu in meer dan 10 landen verkrijgbaar.
Zijn bevindingen met betrekking tot natuurlijk waterbeheer worden op verschillende plaatsen in Oostenrijk met succes toegepast.
Ook zijn de ‘Wasserwirbelröhre’, waterleidingbuizen waarin het doorstromende water in een spiraalachtige beweging gebracht wordt en hierdoor gevitaliseerd wordt op de markt gebracht.
Echter een totaal overzicht van de toepassing van zijn ideeën ontbreekt.

De centrale vraag luidt dan ook:
In hoeverre worden Schauberger’s ontdekkingen en uitvindingen vandaag de dag toegepast?

Met de tweede vraag daaraan gekoppeld:
Waar liggen kansrijke gebieden waar zijn ontdekkingen en uitvindingen toegepast zouden kunnen worden?

2. Doelstelling

De centrale doelstelling van het project is:
Het in kaart brengen van de natuurtechnische principes van Schauberger met daarbij de huidige en de toekomstige toepassingen en toepassingsmogelijkheden.

3. Projectopdracht

De projectopdracht is:
*Het in kaart brengen van de natuurtechnische principes die Viktor Schauberger beschreven heeft.
*Het onderzoeken of en in welke mate en waar deze principes in de wereld toegepast worden.
*Het inventariseren van organisaties die soortgelijke technieken toepassen.
*Het inventariseren van mogelijke werkvelden waarin deze principes toepassing kunnen vinden.
*Het aangeven van kansrijke werkvelden en organisaties, die deze technieken kunnen gaan toepassen.

4. Producten

Het project levert een rapportage op met:
*De meest belangrijke principes van Viktor Schauberger
*De in de wereld meest toegepaste technieken volgens Schauberger
*Aanbevelingen voor kansrijke technieken en organisaties.
*Vervolgstappen, dwz hoe de aanbevelingen te implementeren.
*Een beeldende presentatie van de bevindingen

5. Projectactiviteiten

In verband met het brede en wereldwijde karakter van de opdracht zal literatuurstudie, internet research, e-mail contact en het afnemen van interviews een groot deel van de activiteiten vormen.
De projectuitvoerders werken de projectactiviteiten nader uit en besluiten in overleg met de stichting de te volgen strategie.

6. Planning

Omdat de planning van het project mede afhankelijk is van de agenda van de projectuitvoerders, wordt deze door hen opgesteld en met de stichting besproken.

7. Financiële aspecten

Voor dit project is de onkostenvergoeding van de stichting van toepassing. Met een maximum van € 750,00.

8. De projectorganisatie en communicatie-organisatie

De projectvoortgang wordt periodiek besproken met de stichting.

9. Randvoorwaarden en risico’s

De projectuitvoerders dienen voldoende inzicht en affiniteit hebben met natuur en haar fenomenen, bovendien moeten ze in staat zijn over hun eigen vakgrenzen heen te kijken.

10. Externe verantwoordingsverplichtingen

Niet van toepassing.

11. Externe communicatie.

De resultaten van het onderzoek worden aan de stichting gerapporteerd en deze zorgt in samenwerking met de projectuitvoerders voor de externe communicatie.
De stichting Natuur- en Implosietechnieken komt graag in contact met mensen die dit project in het kader van bijvoorbeeld hun studie willen uitvoeren.

Neemt u aub. contact op met de stichting via info@implosie.nl